made-to-measure - prestiżowe narzędzie marketingowe  

sukces oparty na wiedzy

niezwykła firma, niezwykłe szkolenia

Zajmujemy się tworzeniem prestiżowych szkoleń, doradztwem strategicznym oraz organizacją konferencji i wydarzeń marketingowych opartych na wiedzy. Specjalizujemy się w rozwoju kompetencji prawników, finansistów, bankowców, menedżerów oraz lekarzy i farmaceutów.

Tworzymy wyjątkowe szkolenia, opracowujemy je na podstawie indywidualnych potrzeb zawodowych i rozwojowych. Przewaga konkurencyjna naszych usług oparta jest na współpracy ze środowiskami branżowymi oraz  najlepszych fachowcach przygotowujących programy szkoleniowe. Pracujemy tylko z doświadczonymi praktykami, którzy podczas szkoleń dzielą się najnowszą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.

Przerwa na kawę to oferta szkoleń zamkniętych dla firm. Osoby indywidualne zapraszamy na stronę 4szkolenia.pl 

gdzieś, jakiś przedsiębiorca odlewa pocisk, na którym widnieje nazwa twojej firmy. Masz tylko jedną szansę - strzelić pierwszy. Musisz wyprzedzić innowatorów w dziedzinie innowacji. GARY HAMEL
  

made-to-measure

prestiżowe narzędzie marketingowe

Marka made-to-measure to precyzyjne i prestiżowe narzędzie marketingowe. Na zlecenie firm przygotowujemy unikalne szkolenia i konferencje dla ich kluczowych klientów (obecnych i przyszłych). Program wydarzenia opracowujemy tak, aby obok szkolenia merytorycznego znalazła się w nim prezentacja produktów firmy. Precyzyjnie planujemy przerwy kawowe oraz czas przed i po szkoleniu, aby zapewnić możliwość rozmów kuluarowych, nawiązywanie relacji biznesowych oraz lobbing.

Made-to-measure to pełna obsługa wydarzenia z naszej strony: przygotowanie atrakcyjnego tematu i programu szkolenia, dobór najlepszego prelegenta, konferansjer, znalezienie wyjątkowego miejsca szkolenia i obsługa organizacyjna, przygotowanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych, branding marki klienta podczas wydarzenia. W zależności od wymagań zajmujemy się zapraszaniem gości (z gwarancją frekwencji) lub obsługą gości zaproszonych przez klienta.  

Wyjątkowa wartość oraz efektywność szkoleń made-to-measure wynika z precyzyjnego wyboru tematów szkoleń i konferencji oraz prelegentów i trenerów. Tematy szkoleń wybieramy na podstawie konsultacji z grupą docelową uwzględniając cele marketingowe klientów. Propozycje naszych szkoleń wynikają też z ważnych zmian legislacyjnych jak np. ustawa o farmacji, ustawa o VAT czy przepisy wykonawcze z zakresu prawa podatkowego. Dzięki stałej współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi i podatkowymi otrzymujemy na bieżąco informacje o istotnych zmianach prawnych.

Obok tematu kluczem do sukcesu naszych szkoleń i konferencji jest osoba charyzmatycznego trenera dlatego wybieramy najlepszych, przykładem czego jest szkolenie dla inwestorów „GPW od narodzin, przez kryzys do matury” prowadzone przez pierwszego prezesa GPW dr Wiesława Rozłuckiego.

Celem naszych klientów jest uzyskanie tzw. zwrotu sprzedażowego czyli zysku ze sprzedaży produktów i usług firm prezentowanych podczas naszych szkoleń. Nasze szkolenia ten cel realizują, pewnie dlatego wszyscy klienci którzy skorzystali z made-to-measure współpracują z nami nieprzerwanie do dzisiaj, a liczba uczestników naszych szkoleń w roku 2011-13 przekroczyła 5000 osób.

  

Szkolenia dla prawników

Kancelarie prawne, prawnicy, notariusze, radcy prawni

Sztuka negocjacji dla prawników

Warsztaty praktycznych umiejętności negocjacji dla osób, które posiadają wiedzę i doświadczenie prawnicze, natomiast chcą poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności negocjacyjne podczas reprezentacji klienta lub w imieniu własnym. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy jak wykorzystać umowę jako narzędzie projekowania scenariusza negocjacji, jak pokonywać trudności wynikające z różnić kulturowych, jak prowadzić negocjacje utrzymując postawę dyplomatyczną. Uczestnicy warsztatu poznają techniki manipulacji i perswazji stosowane w negocjacjach oraz ćwiczą przygotowanie obrony i postawę asertywną.

Wystąpienia publiczne i prezentacje z elementami wystąpień w sytuacjach kryzysowych

Warsztat obejmuje planowanie wystąpień i prezentacji publicznych. Uczestnicy poznają zasady budowania scenariusza - optymalizację treści wystąpień.Wykorzystanie pomocy wizualnych - jak przygotowywać efektywne prezentacje? Zasady utrzymania kontaktu z odbiorcami.Przygotowanie do wystąpień - praca nad wizerunkiem, stres, praca z głosem. Szkolenie kończy moduł - wystąpienia publiczne w sytuacjach kryzysowych - przygotowanie do kontaktu z mediami, pracownikami, klientami w sytuacjach kryzysowych reprezentowanych firm.
  

Szkolenia dla finansistów

Finansiści, księgowi, bankowcy

Zmiany w podatku VAT 2013 - 14

Szkolenie z zakresu zmian w podatku VAT wprowadzanych w latach 2013 i 2014. Zmiany wchodzą w życie 1 kwietnia 2013 i 1 stycznia 2014 r. Obejmuje wprowadzenie do nowych przepisów oraz zmianę interpretacji funkcjonujących juz przepisów prawa podatkowego, w aspekcie wprowadzanych zmian. Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe) oraz samodzielnych księgowych.

Program szkolenia obejmuje:

1.Nieodpłatna dostawa towarów
2.Nieodpłatne świadczenie usług
3.Istotne zmiany w zakresie zasad i terminów powstania obowiązku podatkowego.
4.Zmiany w zakresie zasad i terminów obowiązku podatkowego w transakcjach transgranicznych
5.Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji
6.Nowe zasady wystawianie i sporządzanie faktur.
7.Zakres zwolnień w VAT
8.Terminy odliczania podatku naliczonego
9.Omówienie wybranych orzeczeń sądów administracyjnych wydanych na gruncie problematyki związanej z podatkiem od towarów i usług

Przedsiębiorcy, radcy prawni, księgowi i doradcy podatkowi w postępowaniu karnym skarbowym

Szkolenie wprowadza w tematykę postępowań karnych skarbowych, pokazuje praktykę zachowań i prowadzonych czynności z punktu widzenia przedsiębiorcy. Wskazuje realny zakres odpowiedzialności instytucji współpracujących z przedsiębiorca w zakresie rozliczeń podatkowych tj. doradców podatkowych i biur rachunkowych.

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy, członka zarządu, głównego księgowego, doradcy podatkowego w postępowaniu karnym skarbowym.
 • Uprawnienia Urzędu skarbowego, Prokuratury i Policji w postępowaniu karnym skarbowym.
 • Zakres tajemnicy zawodowej i warunki prawa do jej zachowania.
 • Postępowanie karne „w sprawie”, a postępowanie karne „przeciwko”.
 • Odpowiedzialność doradcy podatkowego, biura rachunkowego, a odpowiedzialność przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym skarbowym. 

Procedury przetargowe - Prawo Zamówień Publicznych

Szkolenie jest wprowadzeniem w zasady i przepisy zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem MŚP oraz przedsiębiorstw realizujących  projekty dofinansowane z UE. Na podstawie przykładów wskazuje praktyczne rozwiązania ułatwiające realizację zapisów Ustawy o zamówieniach publicznych przy założeniu optymalizacji kosztów na etapie realizacji jak i przygotowania procedur przetargowych.

 • Podstawy zamówień publicznych.
 • Prawo zamówień publicznych .
 • Zamówienia publiczne przy realizacji projektów finansowanych z UE.
 • Tryb postępowania w zamówieniach publicznych.
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych.
 • Wprowadzenie do negocjacji w zamówieniach publicznych.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • Regulamin wewnętrzny zamówień publicznych.
 • Dokumentacja zamówień publicznych.
 • Internet w komunikacji z oferentami.
 • Finanse publiczne w warunkach małego/średniego przedsiębiorstwa.

Controlling finansowy

Wdrożenie controllingu finansowego przy użyciu narzędzi dostępnych w firmie, przygotowanie analizy finansowej w czasie pozwalającym na podejmowanie decyzji, wykorzystanie Excela i używanych w firmie programów księgowych do analizy rentowności, omówienie Zintegrowanych Systemów Informatycznych i ocena zasadności wdrażania w firmie.

 • jak przy użyciu narzędzi dostępnych w firmie na bieżąco rozliczać rentowność poszczególnych obszarów/oddziałów/produktów/usług firmy,
 • jak budżetować na poszczególne działy/projekty, umożliwiając racjonalny i świadomy rozdział środków materialnych, w określonych ramach kosztowych,
 •  jak dzięki narzędziom budżetowania wyłapywać i kontrolować  miejsca, w których środki są zużywane nie racjonalnie,
 • co to jest Zintegrowany System Informatyczny i czy należy wdrażać go w firmie,
 • co to są  modele planowania finansowego, rachunkowości zarządczej, budżetowania i rozliczania rentowności przy użyciu Excela.

  

Szkolenia dla menedżerów

Menedżerowie, przedsiębiorcy, CEO, inwestorzy

Negocjacje i perswazje

Szkolenie ma na celu uzyskanie podstawowych i zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych (przygotowanie elastycznego stanowiska, bezpieczne otwarcie, identyfikacja impasu, wybór właściwej taktyki jego przełamania, manipulacje negocjacyjne i obrona przed chwytami manipulacyjnymi) Uzyskanie indywidualnej charakterystyki stylu negocjacyjnego.

Przygotowanie – wygrana przed rozpoczęciem negocjacji.

Techniki perswazji i wywierania wpływu, znaczenie i potencjał przerwy w negocjacjach.

Strategie negocjacji,

Styl negocjacji, a osobowość negocjatora,

Macierz zachowań kontrahentów i strategie współpracy,

Oczekiwania stron w negocjacjach,

Wykorzystanie silnych stron w negocjacjach,

BATNA - rozwiązania alternatywne i ich wartość w stosunku do przedmiotu negocjacji,

Zarządzanie ryzykiem - ocena ryzyka wynikającego z poszczególnych prognozowanych obszarów współpracy i nakreślonego projektu negocjacji.

Zarządzanie talentami

Szkolenie ma na celu przygotowanie menedżerów i pracowników HR do procesu wyławiania i zarządzania talentami w firmie. Obejmuje przegląd najnowszych technik motywacji i projektowania ścieżek zawodowych oraz autorski projekt zarządzania talentami TOP10.

 Kluczowe czynniki wpływające na rozwój pracowników, źródła motywacji pracowników

 Budowanie efektywnych systemów oceny pracowników

 Strategia rozwoju - projektowanie ścieżek zawodowych

 TOP 10 - system wyławiania i zarządzania talentami

 Budowanie zespołów i zarządzanie cyklem życia zespołów

 Projektowanie efektywnych programów szkolenia pracowników - szkolenia twarde, miękkie, coaching

 Zarządzanie procesem zwalniania pracowników oraz minimalizowanie strat związanych z odchodzeniem kluczowych pracowników  

Wystąpienia publiczne i savoir vivre

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji i prowadzenia wystąpień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad wystąpień medialnych, metod skutecznej komunikacji, rozwiązywania trudnych sytuacji podczas wystąpień publicznych oraz strategii PR (w tym PR w sytuacjach kryzysowych).

Zapoznanie uczestników z zasadami savoir vivre'u,  wskazanie zasad poprawnego zachowania kontaktach zawodowych, rozwinięcie w uczestnikach umiejętności swobodnego poruszania się w sferze społecznej, podniesienie poziomu pewności siebie w kontaktach w środowisku międzynarodowym

Inwestowanie na giełdzie - GPW: od narodzin, przez kryzysy, do matury

Szkolenie autorstwa dr Wiesława Rozłuckiego obejmuje zakres tematyczny:
- mechanizm giełdy: rozum, emocje, doświadczenie,
- etapy rozwoju giełdy warszawskiej,
- wyzwania przyszłości.

Jest to przegląd wydarzeń na polskim parkiecie oraz najważniejszych rynkach zagranicznych. Pierwszy prezes GPW prezentuje kluczowe momenty na rynkach finansowych, przedstawia stosowane przez graczy strategie oraz prezentuje wizję rozwoju rynku papierów wartościowych.

  

Blended learning

Szkolenia tradycyjne & on-line

Co to jest blended learning?

Jest to proces kształcenia i gromadzenia wiedzy w ramach którego prowadzone są szkolenia metodą tradycyjną (face to face), szkolenia przez internet w czasie rzeczywistym (Webinar) oraz wykorzystywane są narzędzia do zbierania i udostępniania on-line informacji (filmy szkoleniowe , regulaminy, instrukcje, itp.) w ramach firmowych baz wiedzy. 

Procesy blended learningu są projektowane w celu zmniejszenia kosztów oraz optymalizacji efektywności szkolenia.

 

W jakich przypadkach najlepiej zastosować blended learning ?

Kiedy znaczną część kosztów szkoleń (spotkań służbowych) stanowią podróże i noclegi – pracownicy są rozproszeni geograficznie.

Często prowadzone są szkolenia produktowe dla nowych pracowników.

Często wprowadzamy nowe produkty i innowacje produktowe.

Chcemy poprawić przepływ informacji i zbudować  bazę wiedzy firmowej. Wykorzystać ją w ramach wewnętrznej „społeczności firmowej”.

Narzędzia blended learningu

Szkolenia tradycyjne (face to face) – szkolenia przedmiotowe z zakresu np. sprzedaży, negocjacji, technik perswazji, HR, prawa itd. oraz szkolenia wprowadzające w użytkowanie narzędzi blended learningu – webinarów, baz wiedzy, forów w ramach wewnętrznych serwisów społecznościowych.

 Webinar – pokój wirtualny – narzędzie internetowe do prowadzenia szkoleń on-line w czasie rzeczywistym. Szkolenie prowadzone jest na żywo z emisją obrazu i dźwięku. Wirtualny pokój pozwala na używanie prezentacji PDF/PPT, wirtualnych tablic (z możliwością pisania przez uczestników), ankiet itp. Uczestnicy w zależności od ustaleń mogą komunikować się  z prowadzącym za pomocą mikrofonów lub czatu.

Firmowa baza wiedzy – platforma internetowa dla zamkniętych społeczności firmowych z dostępem tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Pozwala na umieszczanie instrukcji, prezentacji, regulaminów czy filmów instruktażowych dla pracowników. Narzędzie pozwala na tworzenie forów tematycznych i wymianę tam informacji i spostrzeżeń przez użytkowników.

Filmy instruktażowe  -są łączonym nagraniem prowadzącego (trenera zewnętrznego lub wewnętrznego szkoleniowca firmy) z nagraniem tzw. „zrzutu ekranowego” z komputera. Pozwala to na nagranie np. prezentacji nowych produktów czy instrukcji użycia nowych narzędzi informatycznych i udostępnienia ich on-line dla pracowników lub klientów.

Konsultacje on-line (Skype, e-mail)- konsultacje przedmiotowe z zakresu szkolenia (sprzedaż, negocjacje, perswazje itd.).Doradztwo zapewnia trener prowadzący wcześniej  szkolenie (face to face/ webinar). 

  

Trenerzy

Aby nasze spotkania były twórcze,
potrzeba ludzi, którzy zmienią szkolenie 
w warsztat realizacji pomysłów

Iza
Adam – wykładowca i trener zarządzania. Specjalizuje się w budowaniu struktur organizacyjnych oraz realizacji strategii rozwoju. Trener i praktyk organizowania CSR-u w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kierowaniu i doradzaniu dużym przedsiębiorstwom. Doświadczony negocjator, trener i doradca w zakresie negocjacji oraz przygotowania umów handlowych.
Iza
Iza – specjalista w zarządzaniu dokumentacją kadrową, polityce personalnej i controllingu personalnym, Inspektor BHP. Doświadczenie: Telekomunikacja Polska S.A., firmy branży ubezpieczeniowej, uczelnie i firmy branży edukacyjnej.
Iza
Agnieszka – wykładowca psychologii i doświadczony trener 
miękkich umiejętności menedżerskich, kierownik zespołu pozyskującego i realizującego projekty UE wartości kilku milionów euro. Autor i mentor kursów e-learningowych, trener prowadzący Webcasty szkoleniowe. Doświadczenie: branża edukacyjna, branża budowlana, autor wielu publikacji z zakresu funduszy UE i doradztwa zawodowego.
Iza
Agnieszka – trener rozwoju umiejętności osobistych 
i sztuki prezentacji, specjalizuje się w zasadach savoir vivre`u oraz technikach sprzedaży. Doświadczenie: PAWO, Avans, Sonda S.A., branża AGD, Dyrektor regionalny i menedżer zarządzający dwóch dużych firm branży edukacyjnej.
Iza
Rajmund – specjalista 
z zakresu szkoleń dla administracji publicznej oraz doświadczony praktyk technik sprzedaży bezpośredniej. Kilkunastoletnie doświadczenie 
w branży finansowej: GE Money Bank S.A., Bank PeKaO S.A. oraz współpraca z jednostkami administracji publicznej.
Iza
Przemek – trener marketingu i technik sprzedaży, doświadczony prezenter prowadzący warsztaty prezentacji i wystąpień publicznych. Od kilku lat prowadzi firmę eventową. Doświadczenie: Telewizja Polska S.A., Radio ESKA, firmy branży budowlanej i ceramiki budowlanej.
  ...i wielu innych ekspertów na codzień w praktyce doskonalących swoje umiejętności .

  

Wydarzenia

Kawa na mieście

 

Szkolenia

 
 

Nasi klienci

 
  

Kontakt

Zrób sobie „Przerwę na kawę”

  Spotkajmy się przy kawie, aby porozmawiać o rozwoju HR  w Państwa firmach i tworzonych przez nas projektach made-to-measure

Zapraszam,

Adam Piasecki
tel. 601 77 43 67

PRZERWA NA KAWĘ

Connectome

ul. Maratońska 87/51, 94-007 Łódź  

NIP: 888 23 03 094; REGON: 101458057